default

Duursma & Versluijs in de Media/Nieuws

Artikelen in de media over/geschreven door DUURSMA VERSLUIJS, klik op een van de artikels hieronder:

Nieuws

Februari 2021: Voorkom vorstproblemen met uw woonark, watervilla, woonschip, woonboot

Voorkom schade aan uw woonark bij deze koude temperaturen;

Bescherm (water)leidingen en aansluitingen tegen bevriezing.
Breng een thermolint aan, controleer de werking van uw thermolint en check met regelmaat het casco inwendig.

Ook wanneer de dooi zijn intrede doet controleer het casco van uw woonark, watervilla, woonboot of woonschip op eventuele lekkages / aanwezigheid van water.

November 2016: Maritiem Museum digitaliseert scheepsregister.

In dit register kan men aan de hand van het nummer van de meetbrief en/of het brandmerk, scheepsmetingen terugvinden.
De bibliotheek van het Maritiem Museum is de oudste en meest omvattende collectie op maritiem gebied in Nederland, deze bestaat sinds 1857 en is inmiddels uitgegroeid tot een omvangrijke wetenschappelijk en waardevolle collectie.
De digitalisatie van het scheepsmetingregister betekent dat de scheepsmetingen van 1899 tot en met 1989 voor een groot publiek online toegankelijk worden en de informatie te behouden voor toekomstige generaties. Zie voor meer informatie deze site.

01-07-2011: Verhuur ligplaatsen voor woonboten vrijgesteld van btw per 1 juli 2011.

Vanaf 1 juli 2011 geldt een btw-vrijstelling voor de verhuur van ligplaatsen voor woonboten. Dit heeft de staatssecretaris van Financiën gesteld in antwoord op Kamervragen. Gemeenten moeten vanaf 1 juli dus geen btw meer vermelden op de factuur of nota liggeld.

In sommige gemeenten kan... <Lees verder>

bron: www.vng.nl.

10-12-2012: Vanaf 1 januari 2013 Rode diesel verdwijnt

Rode diesel verdwijnt vanaf 1 januari 2013. Met rode diesel bedoelen we in deze Nieuwsbrief alle laagbelaste halfzware olie en gasolie, waarin herkenningsmiddelen zijn gemengd. Dat betekent dat het accijnstarief voor deze laagbelaste brandstof wordt verhoogd. (niet voorzien van herkenningsmiddelen) te koop voor verbruik in Nederland. De rode diesel blijft alleen bestaan voor de vrijstelling van accijns voor andere schepen dan pleziervaartuigen. Er is een .... <lees verder>.

Bron: Belastingdienst