default

Duursma & Versluijs in de Media

Artikelen in de media over/geschreven door DUURSMA VERSLUIJS, klik op een van de artikels hieronder:

NIEUWS

september 2014: Gratis omruil oude papieren vaarbewijs.

Alle papieren vaarbewijzen zullen worden vervangen door het huidige model op credit card formaat. Zie voor meer informatie <lees verder>

 

december 2012: Vanaf 1 januari 2013 Rode diesel verdwijnt

Rode diesel verdwijnt vanaf 1 januari 2013. Met rode diesel bedoelen we in deze Nieuwsbrief alle laagbelaste halfzware olie en gasolie, waarin herkenningsmiddelen zijn gemengd. Dat betekent dat het accijnstarief voor deze laagbelaste brandstof wordt verhoogd. (niet voorzien van herkenningsmiddelen) te koop voor verbruik in Nederland. De rode diesel blijft alleen bestaan voor de vrijstelling van accijns voor andere schepen dan pleziervaartuigen. Er is een .... <lees verder>.

Bron: Belastingdienst