default

Duursma & Versluijs in de Media

Artikelen in de media over/geschreven door DUURSMA & VERSLUIJS, klik op een van de artikels hieronder:

NIEUWS

September 2013: De Nederlandse Brandwonden stichting waarschuwt voor blusdekens die niet werken.

De Nederlandse Brandwonden Stichting waarschuwt voor blusdekens op de Nederlandse markt die olie- en vetbranden, zoals vlam-in-de-pan, niet doven. Deze blusdekens zijn niet geschikt om één van de belangrijkste oorzaken van woningbranden,  ‘keukenbranden’, te doven, waardoor een bluspoging levensgevaarlijk wordt en mensen mogelijk zeer ernstig letsel oplopen. Let op de volgende productcode EN;1869 bij aanschaf van een branddeken, zie de volgende link voor meer informatie:

http://brandwondenstichting.nl/nieuws/brandwonden-stichting-waarschuwt-blusdekens-vlam-pan-doven/

Bron: Nederlandse Brandwonden Stichting

 

10-12-2012: Vanaf 1 januari 2013 Rode diesel verdwijnt

Rode diesel verdwijnt vanaf 1 januari 2013. Met rode diesel bedoelen we in deze Nieuwsbrief alle laagbelaste halfzware olie en gasolie, waarin herkenningsmiddelen zijn gemengd. Dat betekent dat het accijnstarief voor deze laagbelaste brandstof wordt verhoogd. (niet voorzien van herkenningsmiddelen) te koop voor verbruik in Nederland. De rode diesel blijft alleen bestaan voor de vrijstelling van accijns voor andere schepen dan pleziervaartuigen. Er is een .... <lees verder>.

Bron: Belastingdienst