default

Dutch Barge · Luxe motor · Tjalk · Klipper · Hagenaar · Westlander · Spits

Motor expertise

De gehele voortstuwingsinstallatie kan uitgebreid onder de loep genomen worden. Dus alles wat met de voortstuwing te maken heeft, zoals elektrische bedrading, meters en instrumenten, de bediening van de motor, het gehele uitlaatsysteem, brandstoftanks etc. Teneinde de voortstuwingsinstallatie te beoordelen, kan een motorprestatie- en conditiemeting worden uitgevoerd.

Hierbij wordt onder vollast (varend) of op driekwart vermogen (voor de wal) met eigen instrumenten en monitors een aantal metingen en observaties verricht, zoals bijvoorbeeld:

Indien gewenst kunnen ook generator, hulpmotor en boegschroef getest worden.

Aanvullend kan de compressie gemeten worden. Indien de verstuivers hiervoor verwijderd worden is het bovendien mogelijk om met een endoscoop de cilindervoeringen en de kleppen te bekijken. Voor zo'n kijkoperatie moet een goede aanleiding zijn.

Soms kan het nodig zijn om een smeeroliemonster te nemen teneinde aanvullende informatie over de conditie en het slijtageproces van de motor te verkrijgen. Het is dan wel noodzakelijk dat een aantal gegevens bekend zijn. Zoals het merk en soort smeerolie, het aantal uren dat de motor met deze olie gedraaid heeft, de omstandigheden waaronder de motor gedraaid heeft (belasting, te koud, te warm, etc.)

Een smeerolie monster zonder historie kan men volledig op het verkeerde been zetten. De verkoper kan vlak voor de expertise nog even de smeerolie van zijn totaal verstelen motor verversen. In dit geval zal de uitslag van het smeeroliemonster bijzonder positief uitvallen.

Waarom kiest men voor DUURSMA & VERSLUIJS: