default

Bedrijfsprofiel

Duursma & Versluijs is gespecialiseerd en breed georiënteerd op het gebied van aankoopexpertises en taxaties van pleziervaartuigen en woonschepen. Het werkgebied is heel Nederland. Desgewenst worden ook buitenlandse expertises uitgevoerd.

In principe gaat het om de volgende soorten vaartuigen:

Taxaties

Bij taxaties ligt het zwaartepunt op de waardebepaling van het object, waarbij de technische staat visueel beoordeeld wordt.
Wij taxeren woonarken en woonschepen met of zonder ligplaats en pleziervaartuigen door heel Nederland. Bij een taxatie kunnen wij tevens een technische keuring uitvoeren.
Wij taxeren voor particulieren, bedrijven en overheidsinstellingen.
Taxaties worden onder andere uitgevoerd met betrekking tot financiering, verzekering, boedelscheiding of successie.

De taxaties van Duursma & Versluijs worden door alle hypotheekverstrekkers en verzekeringsmaatschappijen aanvaard.

Expertises

Bij expertises wordt onder andere door middel van visuele inspectie en met behulp van geavanceerde meetinstrumenten de technische staat van een schip, of enkele onderdelen daarvan (deelexpertise) beoordeeld. Het doel van een aankoopexpertise is om een schip grondig te onderzoeken op gebreken en de aspirant-koper adviezen te geven. Verder kunnen de eventuele reparatiekosten worden beoordeeld, zodat de aspirant-koper weet wat hij koopt en wat voor kosten er nog bij komen. In samenwerking met de HISWA voeren wij HISWA aankoopexpertises uit volgens het HISWA standaardrapport.

Waarom kiest men voor DUURSMA & VERSLUIJS:

Sinds de beëdiging voor experts in het jaar 2001 is afgeschaft, mag tegenwoordig iedereen zich expert noemen. Het aantal "expertisebureaus / ZZP-ers" is daarom de afgelopen jaren explosief gegroeid.

Deze bureaus vormen een groot risico voor de aspirant scheepskoper om de hieronder opgesomde redenen.

Deze bureaus hebben veelal geen bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering omdat zij een te groot risico voor de verzekeringsmaatschappijen vormen.Zij zijn geen van allen aangesloten bij de geschillencommissie waterrecreatie in Den Haag. Zij werken niet met de HISWA voorwaarden voor expertise, die zijn goedgekeurd door de consumenten organisaties ANWB en consumentenbond. Verder zijn er recentelijk verschillende keurmerken en certificeringinstanties in het leven geroepen, waarvan de waarde zich in sommige gevallen nog moet bewijzen.

DUURSMA & VERSLUIJS onderscheid zich ten opzichte van het groeiend aantal experts door: